A lényegesebb változások 2018. január 1-től

2018.01.18. 14:26:37
Az évkezdés és ezzel együtt január 1-je az új évvel együtt számos változást is hozott magánszemélyeknek és vállalkozásoknak egyaránt. A változások érintik például a minimálbért és a garantált bérminimumot, a személyi jövedelemadót, a magánszemélyek ingatlan bérbeadását, az általános forgalmi adót, a társasági adót és az egészségügyi szolgáltatási járulékot is, valamint a helyi adót, az illetéket és az adózás rendjének törvényét.

Személyi jövedelemadó:

Egy gyermek után havonta 10.000 Ft-ot két gyermek után, gyermekenként 17.500 Ft-ot és három gyermek után havonta 33.000 Ft adókedvezményt lehet érvényesíteni.

Tekintettel arra, hogy a szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás 22 százalékról 19,5 százalékra csökken, így változnak az egyes meghatározott juttatások közterhei.

Például:
Helyi bérlet: 40,71% 
Iskolakezdési támogatás: 40,71%
Ajándékutalvány: 40,71%

A pénzösszegjuttatás évente 100.000 Ft-ig 34,22%-kal adózik továbbra is.
Változatlanul adómentes, korlátozás nélkül, a sportrendezvényre szóló belépő, és évente 50.000 Ft-ig adómentes a kulturális belépő, színházjegy juttatása.

Az önálló tevékenyéghez használt gépjárművek köre kibővül a közeli hozzátartozók tulajdonában álló gépjárművel.
Magánszemély a saját tulajdonú gépjármű tulajdonjogát a törzskönyvvel igazolhatja.

Megszűnik a munkáltatói személyi jövedelemadó megállapítás, már 2017-re sem választható. 

Emelkedett 2018. január 1-jétől a minimálbér és a garantált bérminimum összege: a minimálbér 138.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 180.500 Ft-ra emelkedett.

Általános forgalmi adó:

18%-ról 5%-ra csökken az internet és az éttermi szolgáltatások áfája, valamint a halak és a sertés belsőségek áfája.

Új adónem került bevezetésre, mégpedig a turizmusfejlesztési hozzájárulás, ami az éttermi szolgáltatások áfa nélküli értékének a 4 százaléka.
2018. július elsejétől, a számlázó programmal kiállított számlákat, amennyiben a számla ÁFA tartalma meghaladja a 100.000 Ft-ot, online módon az adóhatósághoz be kell küldeni. A számlázó programokat erre fel kell készíteni!
A kézi számlázásra vonatkozóan is adatot kell szolgáltatni az ügyvezetőknek, a számlázást követő 1-5 napon belül egy új rendszerben.
Ezért megfontolandó a gépi számlázásra való mielőbbi átállás.

Társasági adó:
A jövőben a kézilabda, a kosárlabda, a labdarúgás, a jégkorong és a vízilabda mellett a röplabda is a látvány-csapatsportnak minősül. Így az idén már e sportág szervezetei is kaphatnak látvány-csapatsport támogatást.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7.320Ft-ra nőtt.

A magánszemélyeknek január 1-től nem kell az 1 millió Ft-ot meghaladó bérbeadásból származó jövedelem után 14 százalék egészségügyi hozzájárulást fizetni.

Helyi adók:
Az építményadónak új fajtája kerül bevezetésre, mégpedig a reklámhordozó utáni építményadó. Az önkormányzat döntésén múlik az új adónem bevezetése.

Illeték:
Az a magánszemély, aki a magasabb forgalmi értékű lakásának eladásától számított egy éven belül kisebb forgalmi értékű lakást vásárol, visszterhes vagyonátruházási illetékmentességet vehet igénybe.

Adózás rendjének törvénye:
A gazdasági társaságoknak be kell jelenteniük a külföldi pénzintézeteknél vezetett bankszámlaszámukat.

A NAV a jövőben közzéteszi azon adózók adatait akik két hónapja nem tettek eleget ÁFA bevallási kötelezettségüknek.