A Beszámoló tartalma közérthetően - Mérleg, források

2017.09.04. 14:01:00
A Források megmutatják a vagyonunk eredetét, vagyis forrását.
Ezért az eszközök értéke mindig megegyezik a források értékével.
Saját tőke

A saját tőke a rendelkezésre bocsátott vagyont és a vállalkozásnál hagyott nyereséget mutatja.

Első eleme a jegyzett tőke, amit nyújthatunk pénzben és eszközökben vagy szellemi termékként is. Ennek mértékét is könyvelővel vagy adótanácsadóval
Célszerű egyeztetni, ugyanis amíg nem keletkezik, bevételünk ez nyújt fedezetet a működésre.

A jegyzett, de még be nem fizetett tőke az, amit később bocsátunk a cég rendelkezésére az alapító okirattal összhangban.

A Tőketartalékba szabadon felajánlhat bármely társaság, pénzt vagy egyéb eszközöket.

Az eredménytartalék a korábbi évek eredményeit és veszteségeit tartalmazza.

A lekötött tartalékba könyvelődik a veszteség fedezetére jóváhagyott pótbefizetés.

Céltartalékok:

Amennyiben a tevékenységünkhöz pl. garanciális kötelezettség kapcsolódik, akkor erre itt képezhetünk céltartalékot.

Kötelezettségek:

Leegyszerűsítve a fennálló tartozásaink, amiket még nem tudtunk kifizetni.

A hátrasorolt kötelezettségek legalább öt éves futamidejű tartozások

A hosszú lejáratú kötelezettségek pedig az egy éven túli hiteleket, kölcsönöket-lízingdíjakat tartalmazza. Minden egyes eseményről szerződést kapunk, amit át kell adnunk a könyvelőnek.

A rövid lejáratú kötelezettségek, amik december 31-én fennállnak, mint tartozások. Ezek lehetnek szállítói tartozások, adótartozások, folyószámlahitel tartozások is.

A passzív időbeli elhatárolások a tárgyévi eredményünket csökkentik.

Bízom benne, hogy segíteni tudtam a beszámoló értelmezésében és a jövőben már nem idegenkedve tekintenek a mérlegre és az eredmény kimutatásra, hanem saját céljaik érdekében használják az adatokat.