A Beszámoló tartalma közérthetően - Mérleg, eszközök

2017.08.14. 13:54:00

Az eszközökről - Fontos tudni, hogy általában december 31-i fordulónappal kell elkészíteni, eltérő üzleti éves cégek jobbára a multi cégek között találhatók.

Sokféle egyeztetéssel és leltározással jár, ezért engedélyez erre a jogszabály öt hónapot.

Befektetett eszközök:

Az értékcsökkenés elszámolásánál már érintettük ezeket a vagyonelemeket.
Az immateriális javak pl. azok a nem anyagi dolgok, mint a megvásárolt cég értéke vagy pedig egy szoftver.
A tárgyi eszközök pedig lehetnek pl. telek, ingatlan, gép, berendezés, jármű stb.
Saját magunk is megvalósíthatunk egy beruházást, mondjuk, elkészítünk egy gépet, azt is itt kell nyilvántartani.
Ha a saját vállalkozásunk akár részvényt vagy üzletrészt vásárol, esetleg a dolgozóknak vagy más cégeknek ad pénzt kölcsön, egy éven túli időtartamra akkor ezt is itt szerepeltetjük.

A forgóeszközök között tartjuk nyilván a készleteket, követeléseket, értékpapírokat és a pénzeszközöket.

Ezek az eszközök rövid ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet.
A készletek lehetnek vásárolt vagy gyártott készletek, akkor járunk, jól ha minél előbb értékesítjük őket.
Mivel a kis és középvállalkozások nagy része nem vezet év közben részletes készletnyilvántartást ezért fontos az év végi leltározás. A készletek számbavételénél a könyvelőnek nem kell jelen lenni, de majd segítséget tud nyújtani a számszerű értékelésnél.

A követelések soron azokat a vevőket találjuk, akik még nem utalták át az áru vagy szolgáltatás ellenértékét, de az árbevételben már szerepelnek.
A kiegyenlítetlen vevő folyószámlánkat a könyvelő segítségével év közben is ellenőrizzük a saját érdekükben.
Ide tartoznak még az egy évnél rövidebb adott kölcsönök is.

Az értékpapírok közül a rövid lejáratúak tartoznak ide.

Pénzeszközök:

Kezdjük a házi pénztárral, ami sok figyelmet igényel. A készpénzes bevételek növelik, a kiadások csökkentik a házipénztárban lévő készpénz állományát.
Az itt tárolható pénz maximális összegét meghatározhatjuk a pénzkezelési szabályzatban. Minden gazdasági társaságban kötelező egy nyilvántartást vezetni a házi pénztári mozgásokról, méghozzá napi rendszerességgel. A legfontosabb, hogy a vállalkozás pénzét ne keverjük össze a saját pénzünkkel, mert akkor végképp nem fogjuk tudni hogyan is állunk valójában.
Havonta egy partnernek 1,5 millió Ft-nál nem fizethetünk ki többet, reméljük mindenki könyvelője felhívta erre a figyelmet.
Célszerű a pénzt egy pénzkazettában tárolni és legalább negyedévente egyeztetni a könyvelővel az egyenleget.
A bankszámla használata is hozzá tartozik a napi működéshez, sajnos sok vállalkozó innen utalja a magánjellegű kiadásait, ami után neki járulékokat kellene fizetni, mert ez a vállalkozás pénze és nem a sajátja.
A bankkivonatok átadása a könyvelésnek is fontos, nem elég a számlatörténet kinyomtatása.

Aktív időbeli elhatárolások:

Nem szabad túlmisztifikálni, egyszerűen csak arról van szó, hogy: ha januárban számlázunk ki valamit, amit decemberben elvégeztünk akkor az átkerül a decemberi könyvelésbe, tehát mindent ott veszünk figyelembe, amelyik évbe tartozik.