2021. évi változások

2021.02.03. 09:08:11

A legfontosabb 2021-es jogszabályváltozások

  1. A helyi adókat érintő változások
  2. Személyi jövedelemadó

  3. Általános forgalmi adóval kapcsolatos változások

  4. Társadalombiztosítási járulék, SZOCHO, SZAKHO-t érintő változások.

  5. KIVA

  6. KATA
  7. EKAER 
  8. Turizmusfejlesztési hozzájárulás

  9. Egyéb

  1. A helyi adókat érintő változások
a) 2021. 01.01-től az egyéni vállalkozók, valamint a mikro-kis és középvállalkozások iparűzési adója a felére csökken. Ezzel kapcsolatban a vállalkozásoknak nyilatkozat tételi kötelezettségük van.
 
b) 2021-től könnyítést jelent az építőipari cégek számára, hogy a 180 napnál rövidebb ideig tartó építési tevékenységet már nem terheli iparűzési adó.
 
c) A legnagyobb változás, hogy az önkormányzati adókat a NAV által kiadott egységes bevallás segítségével kell bevallani.
 
d) 2021-től az állami adóhatóság veszi át a gépjárművek adóztatását. Ez a központi költségvetés bevétele lesz.2021-ben elég lesz április 15-ig megfizetni a gépjárműadót.
 
2. Személyi jövedelemadó
 
a) A személyi jövedelemadó kulcsa változatlanul 15% marad. Az igénybe vehető kedvezmények sorrendje módosul. A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét követően vehető figyelembe a személyi kedvezmény (valaki tartósan beteg). Majd az első házasok kedvezménye és a családi kedvezmény érvényesíthető az összevont adóalapból. A négy vagy többgyermekes anyák adóalapkedvezménye csak az szja-t érinti, járulékkedvezménybe nem lehet átvinni.
 
b) Változatlanul igaz, hogy az élettárs év közben akkor jogosult az általa nevelt
(nem saját) gyermek után családi kedvezményre és családi pótlékra, ha az élettársi kapcsolat egy éve szerepel a közjegyzői nyilvántartásban.
 
c) A veszélyhelyzet miatt adómentes a járványügyi szűrővizsgálat, védőoltás, maszk, fertőtlenítőszer is, a fertőzés megelőzése érdekében.
 
d) A minimálbér február 1-től: 400 Ft,
    a garantált bérminimum pedig: 219.000 Ft.
 
3. Általános forgalmi adóval kapcsolatos változások
 
a) Az új lakóingatlan értékesítése esetén az Áfa mértéke ismét 5%. Többlakásos lakóingatlanban a 150 négyzetmétert és egylakásos lakóingatlanban a 300 négyzetmétert nem haladja meg a hasznos alapterület.
 
b) A tovább értékesítési céllal beszerzett személygépkocsi értékesítésekor fel kell számítani az áfát.
 
c) 2021. január 1-től ismét bővül az adóhatóság felé történő kötelező adatszolgáltatási kör. A magánszemély részére kiállított számla is jelentésköteles lesz, nem adóalany szervezet részére kiállított számla, továbbá a határon átnyúló elszámolásokat az Európai Unióba és harmadik országba irányuló ügyleteket is be kell jelenteni, valamint a fordított adózás alá eső értékesítéseket is. A magánszemély vevő személyes adataira nincs szükség.
 
d) A PTGSZLAH adatszolgáltatási kötelezettség megszűnik.
 
e) 2021. július 1-től lép életbe az eÁFA, a NAV által készített bevallástervezet.
Az eÁfa azonban nem válik automatikusan érvényes bevallássá, az adózónak ellenőriznie kell, hogy az adóhatóság megkapta-e teljeskörűen a számlákat, minden eltérést egyeztetni szükséges a hivatallal!
 
4. Társadalombiztosítási járulék, SZOCHO, SZAKHO-t érintő változások.
 
a) 2020. szeptember 1-től életbe lépett a minimálbér 30%-os szabálya. Arról van szó, hogy ha a munkavállaló számára az adott hónapra kifizetett bér nem éri el a minimálbér 30%-át, akkor a munkáltatónak a minimálbér 30-a után meg kell fizetni a járulékokat. Minden munkaviszonyt külön kell vizsgálni.
 
b) Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 8000 Ft-ra emelkedett.
 
c) Új orvosi igazolás jelenik meg a keresőképtelen állományról.
 
 
5. KIVA
 
a) A kisvállalati adó mértéke 11%ra csökken.
 
 
6. KATA
 
a) A kifizető 40%-os adót vall be és fizet a tárgyhót követő hó 12. napjáig, ha ugyanazon katás vállalkozónak hárommillió forintnál nagyobb összegű bevételt juttat egy évben.
 
b) Ha kapcsolt vállalkozásnak juttat bevételt akkor is 40%os adót fizet a kifizető, összeghatártól függetlenül!
 
c) A katás vállalkozónak írásban kell tájékoztatnia a kifizetőt a kata alanyiságáról.
 
d) A számlán a katás vállalkozásnak jeleznie kellene, hogy eddig mekkora összeget számlázott a kifizető felé (göngyölített összeg).
 
 
7. EKAER
 
 
a) Az EKAER bejelentési kötelezettség csak a kockázatos termékekre vonatkozik.
 
b) Megmarad az értékhez és a tömeghez kapcsolódó EKAER mentesség.
 
c) Az önkéntes EKAER bejelentés is lehetővé válik.
 
 
8. Turizmusfejlesztési hozzájárulás
 
 
a) A hozzájárulás köteles szolgáltatás, közvetített szolgáltatásként való nyújtásakor a kötelezettség eltörlésre került.
 
 
9. Egyéb
 
 
a) A kereskedők kötelesek biztosítani a fogyasztó számára az elektronikus fizetés lehetőségét.